متینمتین، تا این لحظه: 7 سال و 9 ماه و 10 روز سن داره

یکی یه دونه پسرمامان